AZRAA-EEL MENKIBELERİ: OSMANLI MAHZENİNDEN HAYAL ET KISSALARI
AZRAA-EEL MENKIBELERİ: OSMANLI MAHZENİNDEN HAYAL ET KISSALARI

Batı fantastik romanlarının ötesinde çok özgün bir Doğu fantazyası…

Azraa-Eel Menkıbeleri

Osmanlı Mahzeninden Hayal Et Kıssaları”


Yeryüzü İblislerinin Biyografisi

Osmanlının Korkunç Sırlarının Aynası Azraa-Eel Menkıbeleri:

Osmanlı memleketinde cinler, periler, gulyabaniler, vampirler, kurtadamlar kol geziyor…

Bütün efsaneler uyku getirir;

Ben, Âmr Bin Azraa-eel! Benim efsanelerim ise uyku kaçırır!”

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin iblisvari kötülüklerin tam tezahüründe olduğu, tâbire değmeyen rüyâların görüldüğü zamanlar…Azrail’in ıslıklarının Dersaadeti örttüğü yıllar. Osmanlı Sultanının canı sıkılır, sevgili vezirini cellatlarına emanet eder. Müneccimbaşı bir şey yumurtlar, batakhaneden onlarca adam alınır, küfelerde yakılıp denize atılır... Haremdeki cariyeler, âşıklarını gizlice odalarına alıp bir şey olmazken, sokakta kem gözle baktı diye 15’lik bir genç fidan, en yakın sedir ağacında sallandırılır. İsyankâr yeniçeriler, İslambol’daki tütün yasağına karşın cigaralarını rahat rahat tüttürürken; Cibali’nin arkalarında kocakarı ilacı yapıp çocuğu iyileştireceğim diyen hekimin dili kesilir... Ne de olsa her şey aşinadandır! Velhasıl, batakhane, tımarhane, hapishane ve piçhane dörtgeniyle çevrilmiş bu delişmen kentte hiçbir şey yolunda gitmez ki, Osmanlının kalanında gitsin. Trablus-ı Şam, Acem Şehri İsfahan, Tırnava, Eflak ve Boğdan, Erdel, Buhara, El-Ruha, Şehr-i Kayrevan, Wallachia, Belgrad, Hatukay ve daha pek çok Osmanlı memleketinde cinler, periler, gulyabaniler, vampirler, kurtadamlar kol gezip, baş kesmekte… Lanetli gömülerden hazineler yerine hortlaklar çıkar, tılsımlı fermanlar sağda solda cirit atar, mezarlarda ruhlar kol gezer, terk edilmiş virane kiliselerden kendiliğinden çalan çan gürültüleri duyulur. Yani civar etraf bildiğin şeytana çalmakta!

Yedi Kıtanın Gizemlisi Âmr Bin Azraa-eel ve Ahir Zaman Kitabı Azraa-Eel Menkıbeleri:

Âlemin kendi sırlarıyla örülü olduğu zamanlarda, kimilerine göre hiç var olmayan, birilerine göre ise her yerde olan bir kitaptan bahsediliyor. Adı; Azraa-Eel Menkıbeleri… Bilenler bu kitabın bir hakikatler kitabı olduğunu iddia ediyorlar. Bilip de bilmeyenler ise ne iddia edeceklerini bilmiyorlar. Bunun bir büyü kitabı olduğunu da söyleyenler de var, melekler tarafından kaleme alındığı da rivayet ediliyor. Âdemoğlunu korkutmak için yazıldığını diyenler de var. Kitabın adı çağlar boyunca farklı adlarla anılıyor. Ölüler Kitabı diyen de oluyor, Kâhinlerin Kitabı diye adlandıran da çıkıyor. Kitabı hayal edilmiş olanın ilmi anlamında Ulum-u Muhayyelat olarak çağıran da var. Kitap ekseriyetle devr-i batıl ürünü diye biliniyor.

Osmanlının Korkunç Sırlarının Aynasını Kaleme Almış Bir Yaratılmış: Âmr Bin Azraa-Eel

Kitabı yazarının melekler olduğunu iddia edenler, bir ateş cini olduğunu söyleyenler olsa da, yaygın görüş Âmr Bin Azraa-eel adlı türü tam olarak kestirilemeyen bir yaratılmışın bu kitabı kendi kanıyla yazdığına ilişkin. En yaygın rivayette Şehr-i Kayrevan’dan Buhara’ya kadar gezinti olan, onlarca dili konuşup yazan Âmr Bin Azraa-eel, zamansız ve mekânsız bir varoluş olarak Kristof Kolon (Kolomb) gemisinde tayfa olarak bulunuyor, Piri Reis’le buluyor. Buhara’da ifritler peşinden koşuyor, Hayber’de Kuşçubaşı Eşref’le cihad ediyor, Memleketeyn’de Drakuloğlu Vlad’ın vahşetine tanıklık ediyor.Azebler Mahallesi’ndeMeçhul Alhazred’in cenazesindeki ibreti nefesine çekiyor,Midyat’taMezamorta Civelek’in nefesinde ölümü görüyor.

10 Cüzlük Bir Kitabın İlki, 24 Ayrı Hikâye, Tek Bir Son: Yerel, Çok Özgün Bir Fantastik Roman

İyi ve kötünün bitmez tükenmez mücadelesini anlatan kitap, Batı fantastik romanlarının ötesinde yerel unsurlarla çok zengin bir hayal dünyası sunuyor. Doğunun hikmetler âleminde varoluşçu bir hassasiyetle evrendeki oluşun sırrı ve anlamını takip ediyor. Kitapta yaratıcı ile irtibatın kesildiği Batı fantastik romanının ötesinde bir vicdanı ve hakikati arayışı sezmek kolayca mümkün. Bu tutum, geleneğin mirasını takip eden yeni bir edebiyat anlayışının habercisi gibi düşünülebilir.

Tarihle efsanelerin, kurguyla gerçeğin birleşimindeki kitapta, oturma odanıza Ork’lar, Elfler değil, Hüddam cinleri, Deccal, gulyabaniler giriyor. Bu da ana akım fantastik romanlarından başka bir tat doğruyor. Korku ve aşinalığın birleşimindeki bir etki bu.

Gafil ifritler İsrafil’in sur’unu çalmaya niyetlenirse nice olur kıyamet? Mukarrebün meleklerinin hafızalarını silmeye çalışmak nasıl bir gaflettir, ne olur? İstanboli’denin tünellerinde iblis avlarını yaşıyor,Evliya Çelebi’nin tanıklığıyla Osmanlı’nın Çerkez vampirleri oburları görüyorsunuz, zındık kuyruklu yıldız Halley ve Osmanlı’nın delilerine şaşırıyorsunuz. İki kere ölüp cenaze namazı iki defa kılınan Osmanlı Padişahı Sofu Bâyezîd’in ibretlik hikâyesini okuyor, şeytanla işbirliği yapan maktul şehzadelerin Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’den öç alma hadisesini öğreniyorsunuz. Şeytani güçlere karşı savaş veren Alhazred gibi Allah dostlarını tanıyor,Keferenin Haccacı Vladoğlu Drakul”un Ulaha’da kurtadamlarca katledilişine şahit oluyorsunuz.Aynalar dünyasına hapsolan halk ve el-Hâkim bin Hasan-el-Esret’in hikâyesi gözlerinizi yaşartırken, Dehşet Muttalip’in İbn-i Hortlak’la düellosu sizi heyecandan heyecana sürüklüyor.Osmanlı hafiyelerinden Teşkilat-ı Kıyam’ın Eşrâr musibetiyle imtihanı ders olurken,tarihin en büyük casusu ve gerillası Kuşçubaşı Eşref’e zahir olan melek içinize su serpiyor.Tırnava’da türeyen namlı cadılara gidip, Cadıcı Nikola’yı tanımak ise ayrı bir fantezi doğrusu.

KİTABIN EŞSİZ ÖZELLİKLERİ

 1. İslami fantastik edebiyat formunda bir kitap. İslami fantazya nasıl oluyor? İslam ve Türk medeniyetlerinin köklü tarihi ve mitolojilerinden yola çıkarak oluşturulmuş heyecanlı olaylar ve mekanlar.

 2. Yerel fantastik unsurları bu kadar etkili kullanan, fantezi edebiyatını Batı formunun dışında kullanan özgün bir edebiyat türü.

 3. Osmanlı-İslam bakışında farklı dünyaların olabileceğini kabul etmek, bu dünyanın da farklı olabileceğini kabul etmektir. Bu kitapta böylesi bir distopya var.

 4. Osmanlı fantazyası, Osmanlı korku romanı. Korku, ahlak öğretisi ve fantazya iç içe.

 5. Yüzlerce Yıllık İslami Gelenek Ve Tasavvuf Kültürünü barındıran

 6. Batı edebiyatının, fantazyasının türleri, Vampirler, Kurtadamlar, İblisler, yerel bir anlatıyla birleştirilmiş. Örnek olarak Cadıcı Nikola ile İmam Ahlat Efendiyi Erdel’de vampir avında görüyoruz.Zülkarneyn seddi, ye'cüc me'cüc ve ebabil kuşları, Allah dostları bu romanda.

 7. Oturma odanızda Ork’lar değil de Hüddam Cinlerini görseniz neler hissedersiniz?

 8. Yarı tarihsel tam fantastik bir roman: Tarihi gerçeklerle %100 kurgu birleştirilmiş durumda.

 9. Osmanlıcanın en sade hallerinden biri. Lakin atmosferik dil özelliklerini muhafaza ediyor.

 10. Doğu kaynakları, Osmanlı fantastik “yaratıklar” antolojisi olma özelliği taşıyor.

 11. Sinematografik bir anlatım. Bir novella/roman olmasının yanında senaryo mantığıyla da yazılmış bir kitap

 12. 24 ayrı hikâye, tek bir son, özel bir kurgu. Simgesel özel bir anlatı ve asimetrik bir kurgu.

 13. Masal estetiği kıvamında bir anlatım ve hikâye içinde hikaye anlatımı.

 14. Kömür kalemi (Füzen) ile çizilmiş özel görseller ve görsellerde kullanılan el yazısı formatı

Azraa-Eel Menkıbeleri

Osmanlı Mahzeninden Hayal Et Kıssaları”

İÇİNDEKİLER

Başlangıç

Âlem-i Şahadet

Kitaptaki Çizimlerin Şahadeti

Kelâm-ı Mahrem: Sakın Ola O Kısmetsizlerden Olmayın!

Azraa-eel Menkıbelerinin Korkunca Varan Sırr-ı Mahremi

Azraa-Eel Menkıbelerinin Kayıp Sayfalarına Dair

Azraa-Eel Menkıbeleri Cüzlerinin Nüshaları

Neşriyatçının Kaleminden: Âmr Bin Azraa-eel’in Yolunun Pîrî Reis ile Kesişmesi ve Azraa-eel Menkıbelerinin Kilit-ül-Bahr’de Ortaya Çıkışı

MEVZULAR

Mevzuu 1: Evliya Çelebi’nin Dilinden Osmanlı’nın Çerkes Vampirleri Oburlar!

Mevzuu 2: Zındık Kuyruklu Yıldız Halley ve Osmanlı’nın Delileri: Kaderde Ne Varsa O Gelir Başa!

Mevzuu 3: Meçhul Abdelhazred’in Cenazesindeki İbret

Mevzuu 4: İki Kere Ölüp Cenaze Namazı İki Defa Kılınan Osmanlı Padişahı Sofu Bâyezîd

Mevzuu 5: Hızır’ın Zaman Çukuruna Hapsedilmesi Hadisesi

Mevzuu 6: Bildiğin Semûm Ateşi: Dehşet Muttalip’in İbn-i Hortlak’la Düellosu

Mevzuu 7: 1002. Gecede Ölüm xx

Mevzuu 8: Fecâi’i İbrahim’iye: Boncuklu Deli İbrahim’in Katline Neden Olan Hurufi Kesikbaş Evliya

Mevzuu 9: “Keferenin Haccacı Drakul”un Ulaha’da Kurtadamlarla İmtihanı

Mevzuu 10: Cesed Çiçeği ve Payitahtın Kıyamet-i Suğrası

Mevzuu 11: Vaka-i İblis: Maktul Şehzadelerin Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’den Öç Alma Hadisesi

Mevzuu 12: Osmanlı’yı Sona Erdirmek İsteyen Bir Çılgın Padişah: Sultân IV. Murâd Hân-ı Râbi

Mevzuu 13: A’ceb-ül Acâib! İsrafil’in Sur’unu Çalmaya Niyet Eden Gafil İfritler

Mevzuu 14: Mukarrebün Meleklerinin Hafızalarının Silinmesi Operasyonu: Kitabut Tecelliyat ve Ecelin İhsanı, İkramı

Mevzuu 15: Trablus-ı Şam’ın Sahte Mehdisi Dede Sultan ya da Ölü İsa Rûhullah

Mevzuu 16: Aynalar Dünyasına Hapsolan Halk ve El-Hakim bin Hasan-el-Esret

Mevzuu 17: Bir 16. Yüzyıl Şarlatanı! III. Murad’ın Rüşvet Eli Şeyh Şücâ

Mevzuu 18: Maymunkeş Hilmi Efendinin “Maymun Olması”

Mevzuu 19: Tarihin En Büyük Casusu ve Gerillası Kuşçubaşı Eşref’e Zahir Olan Melek xx

Mevzuu 20: Ulaha’da Kurtadamlarla Kayıp Mesih

Mevzuu 21: Elma

Mevzuu 22: Lâleli Cafer Baba’nın Labirentinin Bahsindedir

Mevzuu 23: Leilah El-Mualla ve Cehennem Kulesi

Mevzuu 24: Osmanlı Hafiyelerinden Teşkilat-ı Kıyam’ın Eşrâr Musibetiyle İmtihanı

Mevzuu 25: Azrail Hepimizin Göreceği İlk Melektir!

Mevzuu 26: Sona Doğru: Doğudan Gelen Kara Adamlar

Sonuç Tefrikası: Her Şeyin Sonu ya Da Yeni Bir Başlangıç: Azrail’in Ölümü ve Âmr Bin Azraa-Eel’in Gözünden Tarihin Penceresi

Bu Cüzün Son Sözü: Kelam-ı Ahsar