KENDİNE İYİ BAK
KENDİNE İYİ BAK

KENDİNE İYİ BAK

Baksana sen!

Kendini mi Kaybettin?

Gerçi, her birimiz biraz kaybetmedik mi?

O zaman bulsana! Kendimizi tanımak, tüm eylemlerin ve değerlerin en başında gelendir! Mutluluğun ilk yasasıdır. Kendine ulaşmaktır. Tüm bağımlılıklardan kurtulmaktır. Düzendir. Güvendir. O nedenle her ne ararsan kendinde aramalısın. Kendinden başka ulaşacağın bir şey yoktur. Hiçbir zaman başkasını kendine benzetmeye kalkma. Sadece sen yeterlisin. Tüm bunlardan sonra “Kimsen o ol. Ya da olman gerektiği gibi ol. Kişi kendi gerçekliği olmadan, kim ya da ne olduğunu nerden bilebilir ki? Hiçbir şeyden korkma... Ölümden bile... Yeter ki yaşarken ölme. Ölümün en güzel tarafı, bir kez daha öldürememesidir. Siz biricik bir dünyada bin kere ölmeyi tercih etmedikçe.. .O nedenle; kendini tanı. Değerini bil. Hayatı gör. Dünyayı yaşa. Yaşadıkların hoşuna gitmezse, bakış̧ açına bir bak. Bilincini değiştir. O zaman dünya senin için değişir.”

Kendini Tanı, Kendinle Uzlaş, Gerekiyorsa Değiş…

“Kendimden bir insan yaratmak istiyorum.

Başarabilirsem çok mutlu olacağım...”

“Gnothi seauton”… Latince “nosce te ipsum” olarak söylenir. Türkçesi ise basit iki kelimeden oluşan çok önemli bir cümledir: “Kendini bil.” Bu deyiş düşünce tarihinin en eskisi olarak kabul edilir. Öyle ki, antik çağ filozofu Juvenalis’e göre bu ilke cennetten gelir. Özdeyiş, Delphi’deki Apollon Tapınağı’nın girişinde altın harflerle yazılıydı. O kadar önemsendi ki, etkisini daha sonraki dönemlerde de hissettirdi. Sufi dergâhlarında söylendi. Anadolu Tasavvuf okullarında yıllarca okutuldu. Yunus Emre, “İlim ilim bilmektir, ilim kendin(i) bilmektir” olarak zihinlere kazıdı bu öğretiyi. Hacı Bayram Veli de “Sen seni bil, sen seni” şeklinde telaffuz ediyordu felsefesinin odağını. Bununla da sınırlı kalmadı, Kadim Mısır’da görüldü, efsanelerdeki Atlantis’ten duyuldu. Eski Şaman eğitimlerinde ve Kızılderili kültüründe de kendine yer buldu. Platon’un hocası Sokrates’in öğretisinin özü oldu. Hatta Wachowski kardeşlerin Matrix filminde Neo’un kâhini ziyarete gittiği evde mutfak kapısının üzerinde yazan cümle olarak ona şahit olduk. İnsanın kendisini tanıması, anlaması, benliğinin farkında olması gerekliliğine vurgu yapan bu söylem, zamandan ve mekândan arınarak bir felsefe haline geldi.

Unutma, dünya ve içerdiği her şey düşüncenin ürünüdür. Ve hiçbir şey, sizi, olduğunuzdan, kendinizden daha mutlu edemez. Bu nedenle kendini iyi düşün, diğerlerini iyi düşün ve Kendine İyi Bak! Kendine İyi Bak, okumak için harcayacağınız zamana değecek bir kitap.