MARKETHINK YA DA FARKETHINK
MARKETHINK YA DA FARKETHINK

Markethink ya da Farkethink!

“Deneyimsel Pazarlama ve Duyusal Markalama

 

“Nasıl bir kitap okuyacaksınız?”

Türkçe marka ve pazarlama yazınına ilişkin en kapsamlı ve çarpıcı kitaplardan biri…

 

Yeni nesil pazarlama, artık her şeye başka bir pencereden bakıyor. Temelde, tüketici satın alma karar mekanizmaları üzerinden hareket ediyor. Satışın artık bir bilimsel disiplin olarak ele alınması gerektiğini ifade ediyor. Bilinçdışı kuvvetlerin dinamiğini de anlamamız gereğine dikkat çekiyor. Alışılmış reklamcılık anlayışının da sarsılması gerektiğini düşünüyor. Pazarlama zekâsına, marka aklına inanıyor. Metaforların ve dolayısıyla nöropzarlamanın gücünü biliyor. Reklam dilinin tutum yaratma konusundaki etkisini, yaratıcılığın ikon markalar yaratma konusundaki katkısını ele alıyor. Bütünleşik pazarlama iletişiminin marka oluşumunda bir çatı olduğunu kabul ediyor, dijital pazarlamanın gücüne dikkat çekiyor. Duyuların ve duyguların tüketici tercihlerini nasıl etkilediğini söz konusu ediyor. Ve bunların hepsini deneyimlere bağlıyor.  Bu yaklaşımların sonucunda şunu ekliyor:  “Tüketicisine herhangi bir deneyim yaşatmayan her marka, ölmeye adaydır…

İşte Uğur Batı da deneyimsel pazarlamayı ve duyusal markalamayı, günümüz pazarlama iletişiminde tam işin kalbi olarak görüyor. Bu kitapta tüm bu deneyimsel pazarlama unsurlarını bol örnekle açıklıyor. Çarpıcı anekdotlarla anlatıyor. Bu işte duyuların rolünü teker teker inceliyor. Her bölümün sonunda markalara deneyimsel ve duyusal olmayı nasıl başarabilecekleri konusunda öneriler sunuyor.

 

“Yeni nesil pazarlamanın bütünsel deneyimine hoş geldiniz...”

Türkçe marka ve pazarlama yazınına ilişkin en kapsamlı ve çarpıcı kitaplardan biri…

 

Markaların tüketiciyle doğrudan iletişime geçtikleri satış noktaları, etkinlik pazarlama unsurları, yeni teknolojik imkânlar aracılığıyla samimiyet ve şeffaflık temelli sosyal ağlar ve mobil pazarlama unsurları, bugün önemli birer deneyimsel pazarlama aracı olarak karşımıza çıkıyor. Yeni medyaların çeşitli duygusal deneyimler oluşturmaya uygun kanal yapısı, markaların önüne bir fırsat olarak ortaya çıkmıştır. Bu medyaların yaratıcı, sürprizli, merak ettirici, cezbedici ve kışkırtıcı olabilme durumu, deneyimsel pazarlamaya çok uygun. Tüm bu pazarlama aktiviteleri aynı zamanda tüketicinin 5 duyusu ile de destekleniyor. 

 

İşte Uğur Batı kitabında tüm bu deneyimsel pazarlama unsurlarını bol örnekle açıklıyor. Çarpıcı anekdotlarla anlatıyor. Her bölümün sonunda markalara deneyimsel ve duyusal olmayı nasıl başarabilecekleri konusunda öneriler sunuyor.

 

Kariyerinde reklam yazarlığı, yaratıcı yönetmenlik, marka uzmanlığı, danışmanlığı ve öğretim üyeliği gibi reklamcılığın neredeyse tüm taraflarında bulunmuş olan Uğur Batı, kitabında reklam yazarlarına, tasarımcılara, reklam yaratıcılarına, marka uzmanlarına ve diğer tüm pazarlama profesyonellerinin yanı sıra iletişim öğrencilerine de sesleniyor.

 

 

 

KİTAP HAKKINDA YORUMLAR

 

Gözümüz rengi ve formu, kulağımız sesi, dilimiz tadı, burnumuz kokuyu ve parmaklarımız dokuyu algılamamızı sağlar. Bugünün uzaktan iletişim teknolojisi henüz gözümüz ve kulağımızı besleyebilen yeteneklere sahip olmasına rağmen onun kitlesel yanı hepimizin işini kolaylaştırıyordu. Oysa üç duyunun devre dışı kaldığı, diğer ikisinin ise ancak aracı medyumlar yoluyla alıcı pozisyonuna geçtiği bir iletişim holistik bir algı yaratamazdı. Duyusal markalama, hem tüm duyuları aynı anda harekete geçiren hem de temasın sağladığı sıcaklığı keyifli bir deneyime dönüştüren imkânlarla konvansiyonel yaklaşımların eksikliğini ve yetersizliğini gözler önüne seriyor. Uğur Batı, bir iletişim profesyoneli olarak elde ettiği birikimi bir akademisyen uzmanlığı ve duyarlılığıyla harmanlayarak bu alanda yepyeni ufuklar açıyor hepimize.

 

A.  Selim Tuncer

Genna MCG Ajans Başkanı

 

 

"Bu kitap, bugünün dünyasında satış yapmak isteyen tüm markaların referansı olmalı. Neden yaşanmışlıklardan ders alıp hedef kitlenizle duygusal bağlantı kurmanız gerektiğini çok net anlatmakta."

 

Asuman Bayrak

Marjinal Porter Novelli

Ajans Başkanı

 

 

"Bir mağaza için vitrin ne kadar önemliyse,

Pazarlama iletişimi için de bu kitap o kadar önemli ve gerekli."

 

Ateş İlyas Başsoy

Reklam Yaratıcıları Derneği Başkanı

 

 

Çok şanslısınız! Eğer bir marka yöneticisi, reklamcı, doğrudan pazarlamacı ya da halkla ilişkiler alanında çalışan biriyseniz, şu anda elinizde tuttuğunuz kitap size markalarla tüketiciler arasındaki ilişkide önemli bir deneyim yaşatacak.

 

Brand Map Genel Yayın Yönetmeni olarak, dünyadaki tüm yayınları olmasa da büyük kısmını içerik olarak takip ediyorum. Çünkü bilgi açısından beslenmek ve okurlarımızı da beslemek zorundayız. Uğur Batı’nın “Deneyimsel Pazarlama ve Duyusal Markalama” eseri, açık yüreklilikle söyleyebilirim ki, dünyanın sayılı kaynakları arasında yerini alıyor.

 

Kitabın ilk kopyasını okurken, deneyimsel pazarlamanın tüketici için nasıl bir “hedonik dünya” yarattığını daha net anladım. Marka yöneticileri, markanın satış ekibinden farklı bir bakış açısına sahiptir. Çünkü satış eylemi sezonluk bir süreci kapsar. Bir değiş tokuş sürecidir. Zamanı kısıtlı, sürelidir. Satış ekibi ve yönetimi, o süre içinde markanın iletişimine değil, ürünün satılmasına odaklanırlar. Oysa marka sadece bugünü değil, geleceği işaret eder. Bu nedenle de markanın tüketicileriyle kurduğu iletişimde, onların zihninde kalması ve ihtiyaç duydukları anda da hemen belleğe geçmesi gerekmektedir. İnsan zihninin tatmin olma, haz alma mekanizması tüm ihtiyaçlarında geçerli. Deneyimsel pazarlama duyuları tatmin ederek, tüketiciyle sadece iletişim kurmaktan çok daha fazlasını gerçekleştiriyor. Marka yöneticileri için bu kitabın temel faydası bu. Markalar tüketicileriyle duyuları üzerinden nasıl bir bağ kurabilirler? Bunun cevabını kitabın tamamında bulabilirsiniz.

 

Bu kitabın bir ikinci faydası da teorik olduğu kadar gerçek yaşamın içinde yer alması. Uğur Batı’nın diğer kitaplarındaki yazım kurgusu bu kitapta da başrolde. Bu sayede, kitabı okurken temel kavramları doğru algılıyor, iş yaşantımızda bunları nasıl hayata geçirebileceğimizi kolayca anlayabiliyoruz.

 

Deneyimsel pazarlama ve duyusal markalama dünyasına hoş geldiniz…

 


Bülent FidanSafari Creative Yaratıcı Yönetmeni, RYD Eski Başkanı